top of page

  עיצוב חללים ציבוריים

עיצוב חללים ציבוריים

בי״ח לילדים שניידר - מחלקת דימות

התוכנית היתה להכין קונספט ושפה גרפית, לאשר אותו מול הלקוח - וכל פעם שחדר מוכן לעיצוב - להכין לו עיצוב יעודי המתיישר עם הקונספט.
עבודה בסדרה המוכרת לנו היטב בעיצוב הגרפי לפרינט באה לידי ביטוי גם בעיצוב חלל

Read More

התוכנית היתה להכין קונספט ושפה גרפית, לאשר אותו מול הלקוח - וכל פעם שחדר מוכן לעיצוב - להכין לו עיצוב יעודי המתיישר עם הקונספט.
עבודה בסדרה המוכרת לנו היטב בעיצוב הגרפי לפרינט באה לידי ביטוי גם בעיצוב חלל

עיצוב חללים ציבוריים

עוד על הפרוייקט
עיצוב חללים ציבוריים

לנדא קורפוריישן חידוש חדרי ישיבות

עיצוב מספר לא מבוטל של חללים עבור החברה: ממשרדים, דרך אולמות יצור, הכנת חללים לסיורים וביקורים רשמיים. לאחרונה ביקשה החברה לחדש את חדרי הישיבות שלה. החברה יושבת באתר המחולק למספר בנינים וחדרי הישיבות מתפרשים בכולם.

Read More

עיצוב מספר לא מבוטל של חללים עבור החברה: ממשרדים, דרך אולמות יצור, הכנת חללים לסיורים וביקורים רשמיים. לאחרונה ביקשה החברה לחדש את חדרי הישיבות שלה. החברה יושבת באתר המחולק למספר בנינים וחדרי הישיבות מתפרשים בכולם.

עיצוב חללים ציבוריים

עוד על הפרוייקט
עיצוב חללים ציבוריים

מרכז הילד חולון

כשהתבקשתי לתת פתרון לעיצוב המרפאה גיליתי בסיור הראשוני שהיא כבר מעוצבת ושלאור שינוי מבני שנעשה בה נדרש עיצוב מחדש.
האתגר שהחלל הציב הוא מרפאה הנמצאת מתחת לפני הקרקע, ללא חלונות או כל מקור אור טבעי. כמו כן הכניסה אליה היא מבין מגוון של חנויות ודוכני אוכל.

Read More

כשהתבקשתי לתת פתרון לעיצוב המרפאה גיליתי בסיור הראשוני שהיא כבר מעוצבת ושלאור שינוי מבני שנעשה בה נדרש עיצוב מחדש.
האתגר שהחלל הציב הוא מרפאה הנמצאת מתחת לפני הקרקע, ללא חלונות או כל מקור אור טבעי. כמו כן הכניסה אליה היא מבין מגוון של חנויות ודוכני אוכל.

עיצוב חללים ציבוריים

עוד על הפרוייקט
bottom of page