top of page

אסטרטגיית מותג

תהליך ממצה להכרות והבנת המצב הקיים בעסק ובנית אסטרטגיה שיווקית למיצוי הפוטנציאל העסקי.

התהליך מתחלק לשלושה שלבים עיקריים:

1. בחינת המצב הקיים, דיוק והבנה

2. בחינת חלופות אסטרטגיות לקידום המותג

3. בנית תוכנית עבודה ותשתית חזותית לשיווק וקידום המותג

אסטרטגית מותג

32Gi תזונת ספורט

המותג לתוספי תזונת ספורט 32GI מיוצר ומיובא מדרום אפריקה לישראל.
זהו הסיבוב השלישי שלו בארץ. מותג איכותי עם יתרונות רבים ונקודות חוזקה משמעותיות.

אסטרטגיית מותג

bottom of page