top of page

מעסק למותג | תדמית

תהליך קצר וממוקד לבניית תשתית מותגית לעסקים קטנים ומתחילים.

מעסק למותג | תדמית

המצרכים:


3  פגישות עבודה להכרות ומיקוד

1  לוגו

1  שפה גרפית

3 פריטים מעוצבים לבחירה

1 ניירת משרדית

1  תשתית לרשתות חברתיות

ההכנה:


ניפגש לשלוש פגישות בהן נעבוד על שיקוף מצב קיים, בחינת חלופות אסטרטגית והצבת יעדים ומטרות לעבודה.

אגיש מצגת, עם שני כיוונים לבחירה של עיצוב לוגו ושפה גרפית, שתודגם על האלמנטים שנבחרו לעיצוב.

הכיון שיבחר ידוייק וייושם ללוגו וחוקיותה של השפה הגרפית.

העיצוב יישום על שלושת האלמנטים שנבחרו/ נייר משרדית/ מדיות חברתיות.

האלמנטים הנדרשים ישלחו לדפוס.

כל הפריטים שעוצבו יועברו בפורמטים סופיים לשימוש חוזר.


יש לאפות כארבעה שבועות.


תוצרים:


  • זהות מותגית וחוקיות ברורה המאפשרת המשך עבודה והרחבת המותג לאלמנטים נוספים

  • תוכנית עבודה להמשך שיווק ומכירה

  • מיקוד ודיוק של קהל היעד אופני מכירה והגדלת רווחים

הצצה לתיק העבודות שלי

bottom of page