top of page

תהליך מורחב בשלושה שלבים למיתוג עסקים. בניית תשתית אסטרטגית שיווקית-מכירתית וחזותית שמטרתה דיוק ומיקוד להגדלת רווחים ויצירת זהות מותגית.

 אסטרטגית מותג | מיתוג

אסטרטגית מותג | מיתוג

ההכנה:


1. שלב א׳ בגובה העיינים | שיקוף מצב קיים

מאפייני העסק, מאפייני השוק, ניתוח הפעילות, קהל יעד, שיטות שיווק, רווחיות, חוזקות-חולשות, בידול, תחרות, מתחרים, מיקום בשרשרת הערך, פערים.


2. שלב ב׳ מבט על מעסק למותג | גיבוש אסטרטגיה

עיבוד הנתונים שעלו בשלב הראשון ועל בסיסם הגדרת חזון, בחירת מטרות ויעדים, חלופות אסטרטגיות ולוחות זמנים לעבודה. חידוד המסרים השיווקים כתשתית לשלב השלישי של התדמית, ערכי מותג


3. שלב ג׳ משקפיים ורודים | עיצוב תדמית

פיתוח נראות ויזואלית המשקפת את העסק, סל הערכים והמסרים שהוא רוצה להעביר. עיצוב/עדכון לוגו ושפה גרפית. הטמעת הנראות על מגוון פריטים גרפים.


4. הרחבת זיכרון| פריטים ושירותים נוספים

בשת״פ עם ספקים נוספים אתר, ספר, אפליקציה, עיצוב אריזות, עיצוב חנות וכו.,


5. אפיה - כשלושה חודשים

המצרכים:


12  פגישות עבודה על פי ארבעת השלבים

1 לוגו

1  שפה גרפית

פריטים מעוצבים על פי צורך

1 ניירת משרדית

1  תשתית לרשתות חברתיות

פרסומים מעוצבים/ קמפיין

תוצרים:


דיוק ומיקוד בכל תחומי העשיה

תוכנית עבודה אסטרטגית לטווח ארוך

קבלת כלים אסטרטגים, שיווקיים-מכירתיים וחזותיים לבנית מותג יציב חזר ורווחי לאורך זמן

יצירת מותג זכיר ובולט בשוק הספציפי

ליווי והובלה מקצועית לאורך התהליך להתייעצויות

שותפה מלאה לחשיבה יצירתית ומחוייבות לאורך התהליך

הצצה לגלריית העבודות שלי

bottom of page